Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Firma

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. należąca do GRUPY ZARMEN jest jedną z wiodących, polskich firm w projektowaniu, budowie i modernizacji obiektów przemysłowych dla wielu sektorów gospodarki.

Projket - Realizacja - Utrzymanie ruchu - Modernizacja

Przez 50 lat wiodącą działalnością Spółki jest projektowanie, produkcja, montaż i remonty bloków energetycznych w tym bloków na parametry nadkrytyczne 1000 MW. W ramach naszej działalności montujemy i remontujemy wszystkie rodzaje kotłów, urządzeń w obrębie kotłów, turbiny parowe, wodne, pompy, wentylatory z armaturą, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin oraz urządzenia instalacyjne w innych gałęziach przemysłu. Naszą specjalnością również są prace w ramach utrzymania ruchu kompletnych obiektów energetycznych i przemysłowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. W zależności od charakteru inwestycji, firma realizuje projekty jako generalny wykonawca, w konsorcjach z renomowanymi firmami z branży energetycznej lub przemysłowej oraz w ramach podwykonawstwa w formule „pod klucz”.

Rynki międzynarodowe, rynki krajowe

Działalność Energomontażu Zachód Wrocław począwszy od projektowania, poprzez prefabrykację elementów do montażu na placach budowy, realizowana jest na rzecz podmiotów funkcjonujących w następujących sektorach:

  • energetyka przemysłowa,
  • przemysł rafineryjny
  • przemysł chemiczny,
  • przemysł koksowniczy,
  • przemysł cementowy,
  • przemysł spożywczy,
  • przemysł stoczniowy,
  • ochrona środowiska (systemy ochrony środowiska).

GRUPA ZARMEN