Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Dane podstawowe

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:
0000361757
NIP:
8992699414
REGON:
02132060700000
Kapitał zakładowy
7 749 000,00 zł