Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Historia

1969 r.

 • Utworzenie Przedsiębiorstwa Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż - Zachód” z siedzibą we Wrocławiu.

Lata 1969-1989

 • Dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa, czego dowodem jest oddanie do użytku, m.in.:
  • 44 turbozespołów o łącznej mocy 3094 MW,
  • 105 kotłów parowych o łącznej wydajności 13436 t/h pary,
  • 59 kotłów wodnych o łącznej wydajności 2147 Gcal/h.
 • Przyjęcie do stosowania 410 projektów racjonalizatorskich, w tym 8 o randze wynalazków.
 • Realizacja licznych inwestycji energetycznych w Polsce takich, jak: Turów, Dolna Odra, Rybnik, Połaniec, Bełchatów, Opole.
 • Wkład w budowę wielu elektrociepłowni, m.in.: „Wrocław”, „Czechnica”, „Poznań-Karolin”, „Gorzów”, „Zielona Góra”, „Szczecin-Pomorzany”, „Opole-Miasto”.
 • Udział w budowie elektrowni konwencjonalnych i atomowych w byłych krajach CSRS, ZSRR, NRD czy RFN.

2008 r.

 • Z połączenia Mostostalu Kraków Firmy Handlowej, Mostostalu Kraków Produkcji oraz Energomontażu - Zachód powstał Mostostal – Energomontaż S.A.

2010 r.

 • Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Mostostal-Energomontaż S.A Oddział Montażowy firmy Energomontaż-Zachód Wrocław oraz Zakładu Produkcyjnego w Żmigrodzie firmie Zarmen Sp. z o.o.
 • Powołanie przez Zarmen Sp. z o.o. spółki Energomontaż Zachód Wrocław z siedzibą we Wrocławiu.
 • Wniesienie Oddziału Montażowego oraz Zakładu Produkcyjnego w Żmigrodzie do spółki Energomontaż Zachód Wrocław.

2012 r.

 • Przejęcie przez Spółkę Energomontaż Zachód Wrocław doświadczonej, wykwalifikowanej kadry Energomontaż Południe S.A.

2013 r.

 • Rozpoczęcie produkcji w nowej hali Oddziału Produkcyjnego w Żmigrodzie.

2014r.

 • Reorganizacja struktury Spółki. Wyodrębnienie wydziałów:
  • Wydziału Kotłowego,
  • Wydziału Konstrukcyjnego,
  • Wydziału Rurociągów,
  • Wydziału Maszyn Wirnikowych.
 • Utworzenie Zaplecza Technicznego w Łaziskach Górnych.

2015 r.

 • Recertyfikacja Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz podtrzymanie certyfikatów świadczących o spełnieniu wymagań zgodnych z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS 18001, jak również PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 1090-1+A1:2012.
 • Utworzenie Laboratorium Badawczego oraz uzyskanie świadectwa uznania laboratorium nadanego przez Urząd Dozoru Technicznego.