Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Misja i cele

Nadrzędnym celem i misją Spółki Energomontaż Zachód Wrocław jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, poprzez spełnienie rygorystycznych wymagań i dostarczanie Klientom produktów wysokiej jakości z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zasad etyki. Jest to możliwie, dzięki profesjonalnemu podejściu do każdego zapytania ofertowego oraz wieloletniej tradycji i pasji tworzenia, a także wypracowaniu partnerskich relacji z rzetelnymi dostawcami i podwykonawcami.

Motto przewodnie Spółki to trzy razy "N" – NAJTRUDNIEJSZE, NAJSZYBCIEJ, NAJLEPIEJ

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. jest w stanie własnymi siłami zrealizować najtrudniejsze i skomplikowane inwestycje dla różnych sektorów przemysłu, w możliwe najszybszym terminie realizacji i z najlepszą jakością świadczonych usług.