Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Ochrona środowiska

Działalność prowadzona przez Energomontaż Zachód Wrocław może ingerować w środowisko naturalne. W związku z tym Spółka wprowadza takie rozwiązania, które pozwalają efektywnie chronić przyrodę.

Informowanie zarówno o znaczących, jak i nieznaczących aspektach środowiskowych świadczy o realizacji wymagań dotyczących ochrony środowiska, które są regulowane przez normę ISO 14001. Ponadto firma stara się znacząco ograniczać wpływ, jaki może wywierać na środowisko naturalne podczas realizacji poszczególnych zadań.

Dbanie o środowisko naturalne, jak również monitorowanie aspektów środowiskowych jest nieodzownym elementem, który ma chronić komponenty natury przed szkodliwym oddziaływaniem.

Identyfikacja aspektów środowiskowych uwzględniła następujące elementy (zarówno aspekty znaczące, jak i nieznaczące) w skład których wchodzą:

  • emisja zorganizowana oraz niezorganizowana do atmosfery,
  • zużycie energii elektrycznej,
  • zużycie zasobów naturalnych na skutek prowadzenia działalności Spółki,
  • emisja ścieków,
  • wytwarzanie odpadów,
  • potencjalne zanieczyszczenie środowiska na skutek wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Zarządzania, co ma wpłynąć na całkowite ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne.

Działania mające wpłynąć na eliminację zagrożeń środowiskowych obejmują:

  • stosowanie najnowszych technologii,
  • korzystanie ze specjalistycznej i nowoczesnej infrastruktury skorelowanej z systemami informatycznymi,
  • właściwe zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
  • prowadzenie segregacji odpadów,
oraz szereg działań, które wpływają na poprawę warunków środowiskowych.