Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Polityka jakości

Podstawowym zakresem działalności spółki Energomontaż Zachód Wrocław jest między innymi projektowanie, produkcja konstrukcji stalowych i urządzeń, montaż obiektów energetycznych i przemysłowych jak również wykonywanie badań nieniszczących. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, spełnienie wymagań klientów, utrzymanie wysokiej pozycji na rynku oraz stałe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polityka spółki Energomontaż Zachód Wrocław jest prowadzona w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i ma na celu uzyskanie pełnej satysfakcji Klientów oraz pracowników.

Do głównych celów Spółki Energomontaż Zachód Wrocław zaliczyć można:

 • Zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, produkowanych wyrobów oraz uzyskanie najwyższego poziomu satysfakcji klienta, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dążenie do uzyskania najwyższej pozycji na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
 • Doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Zapewnienie pracownikom Spółki najlepszych warunków pracy z uwzględnieniem odpowiedniego wynagrodzenia oraz ergonomicznego i bezpiecznego wykonywania czynności na stanowiskach pracy.

Wyznaczone cele polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o. o. realizuje poprzez:

 • Dążenie do zadowolenia klientów poprzez wysoką jakość świadczonych usług w zakresie robót inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz badań nieniszczących, jak również terminową realizację umów oraz zleceń.
 • Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej stale podnoszącej swoje umiejętności oraz kwalifikacje.
 • Stosowanie najnowszych technologii oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych do realizacji usług w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przestrzeganie przepisów prawnych i innych wymagań ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie prac produkcyjnych, montażowych, remontowych oraz badań nieniszczących w sposób zapobiegający powstawaniu wypadków przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz utrzymywanie poziomu ryzyka na poziomie akceptowalnym.
 • Identyfikację oraz stały monitoring aspektów środowiskowych oraz dążenie do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Realizację procesów produkcyjnych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, materiałów oraz mediów energetycznych.
 • Stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez nadzorowanie, monitorowanie, jak również doskonalenie poszczególnych procesów oraz całego systemu.

Gwarancją spełnienia przyjętej polityki jest wdrożony oraz doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami:

 • PN-EN ISO 9001:2009,
 • PN-EN ISO 14001:2005,
 • OHSAS 18001:2007,
 • PN-EN ISO 3834-2:2007.
Zarząd spółki Energomontaż Zachód Wrocław zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ogólnie dostępna, a wyznaczone w niej cele są zrozumiałe, wdrożone oraz utrzymywane we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.