Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Uprawnienia i Certyfikaty

Należąca do GRUPY ZARMEN, Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania jakością:

 • EN ISO 9001:2008 nr rej. 20 100 151430476/00,
 • EN ISO 14001:2004 nr rej. 20 104 151430478/00,
 • OHSAS 18001:2007 nr rej. 20 116 151430477/00.

Firma posiada liczne uprawnienia i certyfikaty wg uznanych norm oraz przepisów polskich i zagranicznych, w tym:

 • Certyfikat EN ISO 3834-2 nr PZ/15/S/1403/SCHOE,
 • Certyfikat EN 1090-1:2009+A1:2011 nr 0408-CPR-TA01438,
 • Certyfikat Spawalniczy EN 1090-1:2009+A1:2011, EN 1090-2:2008+A1:2011 nr 0408-CPR-TA101438/1,
 • Uprawnienie UDT do wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych/ niskociśnieniowych, rurociągów oraz zbiorników stałych ciśnieniowych nr UC-28-183-N/3-15 z dn. 01.10.2015 r.,
 • Uprawnienie UDT do wykonywania napraw suwnic/żurawi nr UD-28-131-N/2-15 z dn. 01.10.2015 r.,
 • Uprawnienie UDT do dokonywania modernizacji zbiorników bezciśnieniowych/niskociśnieniowych, zbiorników stałych, rurociągów nr UC-28-183-P/2-15 z dn. 01.10.2015 r.,
 • Uprawnienie UDT do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych/niskociśnieniowych, rurociągów nr UC-28-183-M/2-15 z dn. 01.10.2015 r.,
 • Certyfikat zgodności WE nr 52195/JN/001/04/1 dot. spełnienia wymagań modułu A1 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych,
 • Świadectwo Uznania Laboratorium (UDT) nr LBU-285/09-15 (spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 z dn. 28.10.2015 r.).

Energomontaż Zachód Wrocław posiada również uprawnienia:

 • Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, montażu i naprawy urządzeń ciśnieniowych, do montażu i naprawy urządzeń dźwigowych,
 • TÜV Rheinland do produkcji, montażu, naprawy zbiorników ciśnieniowych, rurociągów i kotłów parowych zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/93/WE.