Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Telefony maile i adresy

Zakład Produkcyjny Żmigród

ul. T. Kościuszki 16
55-140 Żmigród
tel.
+48 71 889 09 01
email:
zmigrod@energomontaz-zachod.pl

Dane rejestrowe:

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:
0000361757
NIP:
8992699414
REGON:
02132060700000
Kapitał zakładowy
7 749 000,00 zł