Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Telefony maile i adresy

Dane rejestrowe:

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:
0000361757
NIP:
8992699414
REGON:
02132060700000
Kapitał zakładowy
7 749 000,00 zł

Biuro Zarządu

ul. Żelazna 9
40-851 Katowice
tel.
+48 32 783 53 60
fax
+48 32 783 53 70
email:
biuro@energomontaz-zachod.pl

Oddział Katowice

ul. Żelazna 9
40-851 Katowice
tel.
+48 32 783 53 60
fax
+48 32 783 53 70
email:
katowice@energomontaz-zachod.pl

Oddział Produkcyjny Żmigród

ul. T. Kościuszki 16
55-140 Żmigród
tel.
+48 71 889 09 01
email:
zmigrod@energomontaz-zachod.pl

Oddział Łaziska Górne

ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
tel.
+48 32 783 53 60
fax
+48 32 783 53 70
email:
laziska@energomontaz-zachod.pl

Oddział Płock

Nowa Biała 35
09-411 Płock-Biała
tel.
+48 24 24 24 215
fax
+48 24 24 24 216
email:
plock@energomontaz-zachod.pl