Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Biuro Projektowe

Specjalizuje się w projektowaniu wszelkiego typu obiektów przemysłowych, takich jak hale produkcyjne i magazynowe, konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia, estakady, kanały, itp.

W zakres opracowania wchodzą:

  • obliczenia statyczne,
  • projekt budowlany,
  • projekt wykonawczy,
  • dokumentacja warsztatowa,
  • dokumentacja powykonawcza.

W celu optymalizacji konstrukcyjnej i ekonomicznej projektowanych obiektów, wykorzystywane są programy wspomagające projektowanie: od wyceny, przez obliczanie statyki, po trójwymiarowe modelowanie. Prace projektowe wspomagane są nowoczesnymi programami komputerowymi: ROBOT, BOCAD 3D czy Auto CAD.

Dodatkowo biuro wykonuje projekty technologii i organizacji montażu, które wykorzystywane są przez grupy montażowe Spółki, przy realizacji usług montażowych dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych, cementowni, cukrowni, hut, stoczni, zakładów papierniczych, itp.