Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Oddział Katowice

Katowice są najważniejszym ośrodkiem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i siedzibą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do najbardziej rozwiniętych gałęzi przemysłu na Górnym Śląsku należy przemysł górniczy, przemysł hutniczy, przemysł koksowniczy, przemysł energetyczny, przemysł maszynowy oraz przemysł chemiczny. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Katowicach powstał największy oddział Energomontażu Zachód Wrocław. Niewątpliwym potencjałem placówki jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska.

Oddział w Katowicach składa się z 6 wyspecjalizowanych wydziałów:

Energomontaż Zachód Wrocław Oddział Katowice oferuje swoje usługi:

 • elektrowniom,
 • elektrociepłowniom,
 • koksowniom,
 • zakładom rafineryjnym,
 • zakładom chemicznym,
 • cementowniom,
 • zakładom górniczym,
 • browarom i zakładom spożywczym w zakresie montażu urządzeń i instalacji przemysłowych.

Oferta Oddziału w Katowicach obejmuje prace dotyczące montażu, modernizacji, naprawie urządzeń i instalacji w zakresie:

 • kotłów parowych i wodnych,
 • obiektów i instalacji pomocniczych,
 • rurociągów parowych i technologicznych w obrębie kotłowni i maszynowni,
 • kanałów spalin i powietrza,
 • konstrukcji stalowych,
 • pomp i wentylatorów,
 • chłodni kominowych i kominów,
 • instalacji nawęglania, odpopielania, odsiarczania i odazotowania,
 • elektrofiltrów i filtrów workowych,
 • urządzeń dźwignicowych,
 • prac serwisowych.