Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Wydział Kotłowy

Specjalizuje się w obszarze prac związanych z budową, modernizacją i rewitalizacją innowacyjnych kotłów energetycznych w roli Generalnego Wykonawcy inwestycji w formule „pod klucz”. Wykwalifikowany personel jest elementem stanowiącym o potencjale wydziału w zakresie prac kotłowych i urządzeń pomocniczych, którego wiedza oparta jest o długoletnie doświadczenie zdobywane bezpośrednio na placach budowy.

Wydział Kotłowy realizuje inwestycje dotyczące:

  • montaży i remontów kotłów parowych w tym na parametry nadkrytyczne oraz kotłów wodnych,
  • remontów i przeglądów bieżących kotłów oraz urządzeń pomocniczych,
  • modernizacji obejmujących prace projektowe, dostawy elementów i urządzeń oraz montażu na obiektach,
  • prowadzenia rozruchów zmodernizowanych obiektów,
  • realizacji indywidualnych i nietypowych zadań wynikających ze zmian w ustawodawstwie UE,
  • doradztwa technicznego w zakresie możliwości i opłacalności wprowadzania nowych rozwiązań.

W celu optymalizacji konstrukcyjnej i ekonomicznej projektowanych obiektów, wykorzystywane są programy wspomagające projektowanie: od wyceny, przez obliczanie statyki, po trójwymiarowe modelowanie. Prace projektowe wspomagane są nowoczesnymi programami komputerowymi: ROBOT, BOCAD 3D czy Auto CAD.

Dodatkowo biuro wykonuje projekty technologii i organizacji montażu, które wykorzystywane są przez grupy montażowe Spółki, przy realizacji usług montażowych dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych, cementowni, cukrowni, hut, stoczni, zakładów papierniczych, itp.