Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Wydział Maszyn Wirnikowych

Od wielu lat Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, jak i zagranicą. W skład jego struktury wchodzą następujące działy:

 • Turbin,
 • Pomp i wentylatorów,
 • Armatury,
 • Przygotowania produkcji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zdobytej wiedzy, Wydział Maszyn Wirnikowych wykonuje zlecenia w zakresie montażu i remontów dla następujących segmentów rynku:

 1. Turbin:
  • parowych,
  • gazowych,
  • wodnych.
 2. Sprężarek:
  • promieniowych,
  • osiowych,
  • śrubowych.
 3. Wentylatorów i dmuchaw:
  • promieniowych,
  • osiowych.
 4. Pomp wirowych:
  • jednostopniowych,
  • wielostopniowych.
 5. Ssaw i wirówek.

Specjalizacją Wydziału Maszyn Wirnikowych jest diagnostyka obejmująca:

 • pomiary drgań bezwzględnych,
 • pomiary drgań względnych,
 • ocenę stanu dynamicznego,
 • analizę stanu dynamicznego,
 • wyważanie wirników w łożyskach własnych.

Szeroka oferta Wydziału obejmuje także:

 • remonty armatury,
 • usługi warsztatowe w zakresie obróbki mechanicznej,
 • usługi inżynierskie w zakresie:
  • ekspertyz dotyczących stanu technicznego maszyn wirnikowych,
  • doradztwa technicznego,
  • diagnostyki maszyn.