Grupa Zarmen
Biuro Zarządu, ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
telefon
+48 32 783 53 60

Slider

Oferta

Energomontaż Zachód Wrocław od 50 lat wspiera rozwój polskiego sektora energetycznego. Firma specjalizuje się w projektowaniu, montażu, modernizacji oraz naprawie urządzeń i instalacji dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych.

Oferowane usługi, wykonywane są własnymi siłami. Spółka bierze na siebie pełną odpowiedzialność za  zarządzanie kompletnym projektem. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i dużej mobilności jednostek, Energomontaż Zachód Wrocław potrafi sprostać zadaniom wymagającym dużej koncentracji środków produkcji i szybkiego wejścia na plac budowy.

Energomontaż Zachód Wrocław świadczy swoje usługi w następujących zakresach:

 • kotłów w tym parowych oraz wodnych,
 • rurociągów parowych oraz technologicznych,
 • zbiorników ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych,
 • instalacji oczyszczania spalin:
  • instalacji odpylających (elektrofiltrów, filtrów workowych),
  • instalacji odsiarczania oraz odazotowania,
 • montażu i remontu turbin parowych, wodnych oraz gazowych,
 • montażu, remontu oraz modernizacji młynów węglowych, pyłoprzewodów i palników,
 • montażu i remontu kanałów spalin,
 • badań nieniszczących w tym badań VT, UT, MT, PT oraz pomiarów twardości,
 • modernizacji i remontu chłodni kominowych, wentylatorowych,
 • konstrukcji stalowych klasy 1,2 oraz 3,
 • konstrukcji stalowych mostowych.