Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Oferta

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. jest wykonawcą konstrukcji stalowych dla wielu gałęzi przemysłu. Usługi firmy są wysoko cenione przez wykonawców instalacji przemysłowych, prac modernizacyjnych oraz budowlanych, gdzie dostarczane są nawet najbardziej skomplikowane elementy.

Bazując na dostarczonej dokumentacji technicznej, nasz zespół produkuje:

 • zbiorniki wielkogabarytowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe),
 • instalacje przemysłowe,
 • instalacji oczyszczania spalin:
  • odsiarczania i odazotowania,
  • odpylające.
 • kanały spalin, kominy stalowe, instalacje dla pieców łukowych,
 • rurociągi parowe i technologiczne,
 • konstrukcje i obudowy maszyn:
  • kruszarek, przesiewaczy, rozdrabniaczy, przenośników taśmowych,
  • specjalistycznych dla hutnictwa, metalurgii i koksownictwa
  • skidy.
 • konstrukcje budynków, hal przemysłowych oraz magazynów,
 • konstrukcje mostowe, estakady i pomosty komunikacyjne.

Z naszych usług korzystają firmy z większości krajów europejskich oraz czołowe polskie przedsiębiorstwa z branż:

 • energetycznej,
 • chemicznej i rafineryjnej,,
 • wydobywczej,
 • recyklingowej,
 • spożywczej

Nasz zakład produkcyjny został otwarty w 2013 roku i spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi w kwestiach zarządzania, jakości wykonania oraz ochrony środowiska.