Grupa Zarmen
Zakład Prod. Żmigród, ul. T. Kościuszki 16, 55-140 Żmigród
telefon
+48 71 889 09 01

Slider

Zrealizowane Projekty

2016

 • Prefabrykacja, dostawy i montaż rurociągów wraz z pompami, armaturą i innymi urządzeniami (pompy wody chłodzącej, surowej, na układzie wody chłodzącej ACW, rurociągach wody chłodzącej DN2000 w maszynowi i układzie wody procesowej w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
 • Wykonanie wymiany separatora pary w walczaku wraz z wykonaniem badań stanu technicznego walczaka kotła OP-430 nr K-14. PGNiG TERMIKA S.A
 • Montaż 2 szt. kotłów odzysknicowych parowych HRSG8 o wydajności 63t/h oraz udział w montażu turbin gazowych w EC Gorzów o mocy łącznej 138MW (Inwestor PGE). AALBORG ENGINEERING A/S
 • Remont kapitalny turbozespołu TS-2 typu WKW22/K-3000 wraz z urządzeniami pomocniczym. TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Montaż urządzeń i instalacji maszynowni bloku parowego o mocy MW w Tauron Ciepło ZW Tychy. DOOSAN SKODA POWER s.r.o.
 • Montaż urządzeń i instalacji  bloku parowego o mocy MW w Tauron Ciepło ZW Tychy. ELEKTROBUDOWA S.A.
 • Modernizacja kotłowni PTWM 4x100 MW w Ciepłowni Wola. PGNiG TERMIKA S.A
 • Modernizacja kotłów PTWM 2x100 MW w EC Siekierki. PGNiG TERMIKA S.A
 • Remont wymienników instalacji etylenu w rafinerii BAZAN w Izraelu. CLIMBEX S.A.
 • Wymiana instalacji rurociągowych w obrębie chłodni wentylatorowych wraz z zabudową fundamentów celki z obiektami i instalacjami współpracującymi w EC Będzin. UNISERV-PIECBUD SPÓŁKA AKCYJNA
 • Remont kapitalny turbozespołu TD-2 typu T30-90/K-7000 wraz z urządzeniami pomocniczymi. TAURON CIEPŁO S.A.
 • Montaż kanałów dla kotła nr 10 w Elektrowni Bełchatów. BABCOCK BORSIG STEINMULLER GMBH

2015

 • Serwis urządzeń pomocniczych 6 szt. kotłów OP 650 i OP 380 w roku 2015. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Montaż 2 szt. zbiorniku oleju opałowego do kotłów olejowych. CHEMONT SP. Z O.O.
 • Remont średni turbozespołu nr 6UP32 TZ1 wraz z wykonaniem instalacji grzania turbiny. ALSTOM POWER SP. Z O.O.
 • Wymiana kanałów gorącego powietrza kotła wraz z klapami kompensatorami i konstrukcją wsporczą na kotle nr 9. BABCOCK BORSIG STEINMULLER GMBH CIM:0603000
 • Generalne wykonawstwo w zakresie mechanicznym, innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego w zakresie zbiorniki (30 szt.), wymienniki (39 szt.), kolumny (9 szt.), dmuchawy (5 szt.), pompy (68 szt.), eżektory (13 szt.), kompresor wodoru, skidy (5 szt.), łącznie ok. 700 t. PCC MCAA Sp. z o.o.
 • Prace remontowe na wydziale petrochemicznym w PKN Orlen w Płocku. PKN ORLEN PŁOCK S.A.
 • Remont średni kotła OP 380 K2 o wydajności pary 380 ton/h w zakresie komory, podgrzewacza, przegrzewaczy, walczaka, armatury i osprzętu, izolacji obmurza. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Remont średni kotła Ofz-425 nr 2 w Elektrownia Siersza w zakresie części ciśnieniowej, urządzeń pomocniczych i armatury. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Remont średni turbiny 13CK55 w ZWBB EC2 Czechowice-Dziedzice. TAURON Ciepło Sp. z o.o.
 • Remont średni kotła OP 650 K11 o wydajności pary 650 ton/h w zakresie podgrzewacza, przegrzewaczy, walczaka armatury i osprzętu. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Remont kapitalny elektrofiltra kotła OP 650 nr 11 w Elektrowni Łaziska. BILFINGER ELWO SP. Z O.O.
 • Dostawa i montaż nowego komina stalowego H=120 fi 8,0 m. UNISERV-PIECBUD SPÓŁKA AKCYJNA
 • Budowa źródła ciepła w Elektrowni „B” poprzez uciepłownienie 3 szt. turbin 220 MW w zakresie wymienników, modernizacji turbin, rurociągów pary i wody i zabudowy akumulatora w tym projekt, dostawy, AKPiA. ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A.
 • Modernizacja i remont kapitalny kotła OP-650k bloku nr 9 w zakresie: urządzenia pomocnicze i układy przykotłowe. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Modernizacja i remont kapitalny kotła OP-650k bloku nr 9 w zakresie: część ciśnieniowa, izolacje, układ zasilania kotła powietrzem i paliwem, armatura wysokociśnieniowa i osprzęt, dmuchanie kotła po zakończonym montażu. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Dostawa i montaż rurociągów i urządzeń technologicznych w trakcie zabudowy instalacji oczyszczania gazu koksowniczego tzw. "instalacji węglopochodnych". NOWA KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA
 • Montaż i dostawa rurociągów technologicznych i sanitarnych oraz urządzeń na "instalacji węglopochodnych". ARCELORMITTAL

2014

 • Modernizacja przegrzewaczy kotła fluidalnego OFZ 450A i B w EC Żerań. PGNiG TERMIKA S.A
 • Modernizacja i remont turbozespołu TK 230 blok nr 9 w zakresie remontu skraplacza z częściową wymianą rurek. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Montaż turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy ok. 58 MW ZW Nowa w tym montaż turbiny, generatora, kondensatora, zaworów regulacyjnych i odcinających, systemu olejowego, pary dławicowej, regeneracji. CONTROL PROCESS S.A.
 • Odbudowa urządzeń instalacji podawania biomasy w Elektrowni Łaziska. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Modernizacja i remont kapitalny turbozespołu TK230 bloku nr 9 w zakresie części III: Częściowa wymiana oraz remont armatury, rurociągów i instalacji turbozespołu. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
 • Modernizacja palników olejowych rozruchowych  kotła fluidalnego OFZ 450 A i B wraz z gospodarką olejową w EC Żerań. PGNiG TERMIKA S.A.
 • Wykonanie demontażu i montażu rur przelotowych przegrzewaczy pary P4 oraz M4 wraz z wymianą komór przegrzewaczy podczas remontu kotła BB1150 nr 11 w Elektrowni Bełchatów. JWW INVEST S.A.
 • Wymiana elementów ciśnieniowych kotła OP 130 nr K1 i K3. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
 • Remont II ciągu wraz z międzyciągiem kotła K3 w Elektrowni Jaworzno. ZEC SERVICE SP. Z O.O.
 • Wykonanie montażu 3 szt. absorberów dla instalacji IOS w Elektrowniach Wrocław, Kraków, Gdańsk. ENERGA SERWIS SP. Z O.O.
 • Modernizacja separacji pary walczaka OP 430 Nr 4 w EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie. EDF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
 • Remont średni urządzeń instalacji podawania węgla i odprowadzenia popiołu kotła Ofz-425 nr 1 w Elektrowni Siersza. TAURON WYTWARZANIE S.A
 • Remont podgrzewacza powietrza kotła fluidalnego oraz remont kompensatora i opancerzenia tylnej ściany II ciągu kotła CFB-100. TAURON Ciepło Sp. z o.o.
 • Remont średni TG nr 3 bloku 125 MW. TAURON WYTWARZANIE S.A.
 • Remont kapitalny młyna węglowego 2MW2 bloku nr 2. PPUH JAWIREM SP. Z O.O.
 • Remont kapitalny sprężarki powietrza typu 4VRK 200/300. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.